Kwaliteitsmanagement
Kwaliteit is een van de kenmerken van Gam Bakker. Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij transparantie en een gedegen voorbereiding, zorgen voor een verwacht en gewenst eindresultaat. Het toepassen van een gedegen kwaliteitsmanagement zorgt voor bewustwording en een werkwijze waarin de kwaliteit, dagelijks in de praktijk, geborgd wordt.

Veiligheid en gezondheid

Veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden zijn de basis. Het zijn voorwaarden die binnen ons bedrijf als extreem belangrijk worden bestempeld, want iedereen moet veilig en vertrouwt deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Wij volgen de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, rij- en rusttijden en voedselveiligheid. Om dit te kunnen waarborgen zijn onze collega’s in bezit van de juiste certificeringen en modern materiaal. Het behalen van de IFS certificaten voor onze dienstverlening zijn belangrijke graadmeters voor de arbeidsomstandigheden die wij nastreven.