Kwaliteit is een van de kenmerken van Gam Bakker. Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij transparantie en een gedegen voorbereiding, zorgen voor een verwacht en gewenst eindresultaat. Het toepassen van een gedegen kwaliteitsmanagement zorgt voor bewustwording en een werkwijze waarin de kwaliteit, dagelijks in de praktijk, geborgd wordt.

Veiligheid en gezondheid
Veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden zijn de basis. Het zijn voorwaarden die binnen ons bedrijf als extreem belangrijk worden bestempeld, want iedereen moet veilig en vertrouwd deel kunnen nemen aan het arbeidsproces. Wij volgen de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, rij- en rusttijden en voedselveiligheid. 

IFS Certificaten
Om dit te kunnen waarborgen zijn onze collega’s in bezit van de juiste certificeringen en modern materiaal. Het behalen van de IFS certificaten voor onze dienstverlening zijn belangrijke graadmeters voor de arbeidsomstandigheden die wij nastreven.

Certificaten 
Hieronder staan de verschillende certificaten van Gam Bakker weergegeven. Klik op de afbeelding voor een vergroting van het certificaat. 

IFS Logistiek   IFS Transport
Logistiek
IFS Gam Bakker Logistiek

SKAL
Middenmeer
SKAL
Westzaan
SKAL Middenmeer
SKAL Westzaan