De pandemie verstoorde de wereldwijde logistiek, waardoor het enorme logistieke containerprobleem ontstond. Het is een infarct van ongekende omvang. Wereldwijd is een disbalans ontstaan in het containeraanbod. In China is een enorm tekort aan lege containers, terwijl op andere plekken in de wereld juist een overschot is.

Ieder bedrijf wat overzeese activiteiten ontplooit ondervindt hoofdbrekens door het hardnekkige containerprobleem. De prijzen van het containertransporten zijn hard toegenomen, evenals de congestie in de havens. Het probleem wordt zelfs nog groter nu alle containers, met als eindbestemming Rusland, strandden in de Europese havens.

De wereldwijde problemen hebben de rederijen doen besluiten het aantal vrije dagen per container fors terug te schroeven. Een ingrijpende maatregel, aangezien de doorlooptijd van containers fors toeneemt. De situatie resulteert in aanzienlijke demmurage- en detention kosten, wat voor veel bedrijven een enorme kostenpost aan het worden is.

CY Amsterdam/Westzaan is een aantrekkelijk alternatief
Containers CY Amsterdam/Westzaan boeken, is een effectieve manier om de congestie in Rotterdam te “omzeilen” en het risico op demmurage- en detentiekosten te minimaliseren. Middels deze route worden de containers vanuit Rotterdam, via de barge, vervoerd en gaan de vrije dagen pas tellen op het moment dat de containers gelost worden in Westzaan.